سطل زباله اتوماتیک ۳ لیتری – کد ۴۲۰۰۳

سطل زباله اتوماتیک 50 لیتری
سطل زباله هوشمند ۵۰ لیتری – کد ۲۴۰۰۲
آبان ۲۴, ۱۳۹۷
سطل زباله حسی اتوماتیک 27 لیتری
سطل زباله حسی اتوماتیک ۲۷ لیتری – کد ۴۲۰۰۴
آبان ۲۴, ۱۳۹۷