سطل زباله حسی اتوماتیک ۲۷ لیتری – کد ۴۲۰۰۴

سطل زباله اتوماتیک 3 لیتری
سطل زباله اتوماتیک ۳ لیتری – کد ۴۲۰۰۳
آبان ۲۴, ۱۳۹۷