سطل زباله پلاستیکی بزرگ و کوچک

سطل زباله پلاستیکی 20 لیتری | سطل زباله پلی اتیلن

سطل زباله پلاستیکی 20 لیتری - کد 3905

سطل زباله پلاستیکی 20 لیتری پدال دار | سطل زباله پلی اتیلن

سطل زباله پلاستیکی 20 لیتری پدال دار-کد 3912

سطل زباله پلاستیکی 40 لیتری | سطل زباله پلی اتیلن

سطل زباله پلاستیکی 40 لیتری- کد 3920

سطل زباله پلاستیکی 40 لیتری پدال دار | سطل زباله پلی اتیلن

سطل زباله پلاستیکی 40 لیتری پدال دار- کد 3931

سطل زباله پلاستیکی 60 لیتری | سطل زباله پلی اتیلن

سطل زباله پلاستیکی 60 لیتری کد 3956

سطل زباله پلاستیکی 60 لیتری پدالدار | سطل زباله پلی اتیلن

سطل زباله پلاستیکی پدال دار 60 لیتری- کد 3966

سطل زباله پلاستیکی 120 لیتری | سطل زباله پلی اتیلن

سطل زباله پلاستیکی 120 لیتری - کد 3980

سطل زباله پلاستیکی 120 لیتری پدالدار

سطل زباله پلاستیکی 120 لیتری پدالی - کد 3986

سطل زباله پلاستیکی 100 لیتری

سطل زباله پلاستیکی چرخدار 100 لیتری - کد 4006

سطل زباله پلاستیکی 240 لیتری

سطل زباله پلاستیکی ۲۴۰ لیتری – کد ۴۰۵۰

سطل زباله 240 لیتری پدالی

سطل زباله پلاستیکی ۲۴۰ لیتری پدالی – کد ۴۰۵۶

سطل زباله پلاستیکی 100 لیتری پدالی | سطل زباله پدالی

سطل زباله پلاستیکی 100 لیتری پدالی - کد 4011

سطل زباله دمپری 120 لیتری

سطل زباله پلاستیکی 120 لیتری دمپری - کد 4039

سطل زباله 60 لیتری با درب بادبزنی

سطل زباله پلاستیکی 60 لیتری با درب بادبزنی - کد 4045

سطل زباله پلاستیکی بزرگ-آستیاگ

سطل زباله پلی اتیلن ۳۶۰ لیتری – کد ۴۲۸۹

سطل زباله شهری 669 لیتری | مخزن زباله شهری

سطل زباله شهری ۶۶۰ لیتری - کد ۴۲۱۵

سطل زباله شهری 1100 لیتری

سطل زباله شهری ۱۱۰۰ لیتری چرخدار – کد ۲۳۰۰۰۳

سطل زباله شهری 1100 لیتری سبلان | مخزن زباله شهری

سطل زباله شهری ۱۱۰۰ لیتری سبلان - کد 320006

سطل زباله شهری 110 لیتری با درب محدب

سطل زباله شهری ۱۱۰۰ لیتری با درب محدب – کد ۲۳۰۰۰۵

برای  اطلاع  از قیمت سطل زباله ها با شماره های ۶۶۲۱۴۶۸۹ – ۰۲۱ و ۶۶۲۳۷۷۸۳ – ۰۲۱ تماس حاصل نمایید.