سطل زباله شهری 669 لیتری | مخزن زباله شهری

سطل زباله شهری 660 لیتری - کد 4215

سطل زباله شهری 110 لیتری با درب محدب

سطل زباله شهری ۱۱۰۰ لیتری با درب محدب – کد ۲۳۰۰۰۵

سطل زباله شهری 1100 لیتری سبلان | مخزن زباله شهری

سطل زباله شهری ۱۱۰۰ لیتری سبلان - کد 230006

سطل زباله شهری 1100 لیتری

سطل زباله شهری 1100 لیتری چرخدار - کد 230003